Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

16.10.2023


Υποχρεωτική η σύμβαση εργασίας, η ασφάλιση(ένσημα) και η αμοιβή από την πρώτη πρόβα έως τη λήξη των παραστάσεων

 

Αγαπητές/-οι συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ενόψει της νέας θεατρικής περιόδου 2023-2024 ότι η συμμετοχή των τεχνικών, των ηθοποιών, των χορευτών, των μουσικών, των τραγουδιστών, και λοιπών εργαζομένων με ειδικότητες απαραίτητες για τη διεξαγωγή των δοκιμών (προβών), που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, χορού, μουσικής, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, υπολογίζεται ως χρόνος εξαρτημένης εργασίας και αμείβεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, βάσει του άρθρου 111 του νόμου 5039/2023.

Όπως η Επιθεώρηση Εργασίας τονίζει, οι εργοδότες των καλλιτεχνικών επιχειρήσεων οφείλουν να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα:

Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας του συμμετέχοντος προσωπικού οφείλουν να συνάπτονται πριν από την έναρξη των προβών και να αναφέρουν υποχρεωτικά:
α. Tον τόπο όπου θα πραγματοποιούνται οι πρόβες.
β. Τον ελάχιστο αριθμό προβών που συμφωνείται.
γ. Την αμοιβή, αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, που δεν υπολείπεται των θεσπισμένων ελάχιστων αμοιβών.

Τονίζεται δε ότι τυχόν όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είναι ευνοϊκότεροι για τους παραπάνω απασχολούμενους, κατισχύουν.

Οι εργοδότες - παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  να αναρτούν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» την πρόσληψη, η οποία έχει πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης των προβών.

Σε περίπτωση που δεν αναρτηθεί η πρόσληψη και διαπιστωθεί αδήλωτη εργασία, επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ, ενώ για τις λοιπές διαπιστωμένες παραβάσεις επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 80016/31-08-2022.

Αυτή η σημαντική ρύθμιση διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, εντάσσοντάς τους στο πλαίσιο της μισθωτής εργασίας. Πλέον οι ώρες απασχόλησης, η βασική αμοιβή, η υπερεργασία και η υπερωρία, η κάλυψη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, το υποχρεωτικό ρεπό της εβδομάδας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, κατοχυρώνονται.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ενημέρωση και καταγγελία απευθυνθείτε στο Σωματείο μας.