ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Π.Ε.Ε.Θ.

20.10.2011

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,

με αφορμή την έναρξη της νέας θεατρικής σαιζόν πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου
Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης, τα πορίσματα της οποίας αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα αλλά και εστάλησαν με επιστολή προς όλα τα Θέατρα.

Τα όσα ειπώθηκαν και αποφασίστηκαν στη Συνέλευση είναι καθόλα νόμιμα και σύμφωνα με διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης.

Η επιστολή εστάλη προς όλα τα Θέατρα, με σκοπό όμως να συνετιστούν όσα λειτουργούν παρανόμως: κατηγορία στην οποία θεωρούμε ότι δεν ανήκουν τα Θέατρα της Π.Ε.ΕΘ. 
Για το λόγο αυτό, έχουμε μείνει κατάπληκτοι από τις αρνητικές και “εξοργισμένες” -όπως μας αναφέρθηκαν- αντιδράσεις ενός τόσο σημαντικού οργάνου όπως η Π.Ε.Ε.Θ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που απειλούν όχι μόνο τον Κλάδο μας αλλά και το Θέατρο γενικότερα, είναι απαραίτητο να έχουμε διασφαλίσει την αλληλεγγύη
και αγωνιστική συνύπαρξη όλων των σχετικών Σωμάτων, Σωματείων, Ενώσεων.

Τα δικά μας προτεινόμενα μέτρα είναι απόρροια της απόπειράς μας να εφαρμόσουμε την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση. Εάν έχετε να αντιπροτείνετε κάτι διαφορετικό αλλά νόμιμο, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε κάθε διάλογο που θα επιφέρει μία δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και μέτρων προστασίας μας.

 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Θ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ                    ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ