ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

29.11.2022

ΠΡΟΣ:

-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-ΕΦΚΑ Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

-ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

-ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

-ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ.Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κατέρρευσε ένα τμήμα της σκηνής. Υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά την ώρα που έκαναν πρόβα, έπεσαν μαζί με τα μουσικά τους όργανα και τραυματίστηκαν. Αποφύγαμε τα χειρότερα γιατί επί σκηνής δουλεύουν καθημερινά αρκετοί εργαζόμενοι, τόσο στις δοκιμές και τα στησίματα, όσο και στις παραστάσεις και τις εκδηλώσεις.

Υπήρχε τεχνικός υπεύθυνος; Υπήρχε πρόβλεψη επαγγελματικού κινδύνου όπως ενδεικτικά ζητάμε παρακάτω για:

-Κίνδυνο τραυματισμού από εμπόδιο, διάκενο, γλίστρημα, παραπάτημα, ασταθή δάπεδα.

-Κίνδυνο από ασταθείς επιφάνειες, κατασκευές και έλεγχος στατικότητας των κατασκευών.

-Κίνδυνο από εντατικοποίηση και υπερφορτωμένο πρόγραμμα εργασίας.

Παράλληλα θα θέλαμε να ελεγχθούν και γενικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εύρος διαδρόμων, εξόδων κινδύνου, φωτισμός ασφάλειας, αποθήκευσης υλικών καθώς και κίνδυνο τραυματισμού λόγω πτώσης από εργασία σε ύψος.

Επίσης να ελεγχθεί το ωράριο των εργαζομένων για υπέρβαση των ωρών εργασίας, υπερεντατικοποίηση και υπερφορτωμένο πρόγραμμα εργασίας, καθώς επίσης και η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ με τις διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των αυτοτελώς απασχολούμενων, στο θέαμα - ακρόαμα ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Παρακαλούμε να μεταβεί άμεσα κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, παρουσία των Σωματείων και της Ομοσπονδίας μας, καθώς και να καταγράψει και να επιβλέψει την ασφαλή τοποθέτηση, στήριξη, και πιστοποίηση των παταριών της σκηνής, φωτιστικών σωμάτων, ηχείων, την ασφαλή στήριξη των σκηνικών και την ανάρτηση βαρέων αντικειμένων σε ύψος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων των φιλοξενουμένων θιάσων, άλλων σχημάτων, εκδηλώσεων τρίτων, επισκεπτών και του κοινού.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ