ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

22.12.2022

Συνάδελφοι,


Μετά από ενέργειές μας σχετικά με το εποχικό Επίδομα του 2022 και για τους δικαιούχους αυτού, για τους οποίους έως και σήμερα δεν έχουν εμφανισθεί τα ένσημα από το Επίδομα ειδικού σκοπού, η  Δ.ΥΠ.Α. (π. ΟΑΕΔ) εξέδωσε την παρακάτω οδηγία  1170843/1-12-2022, με βάση το υπ. αριθμ. 112907/28-11-2022  υπηρεσιακό έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δεδομένου λοιπόν ότι έχει καθυστερήσει η οριστικοποίηση των ΑΠΔ για τις ημέρες ασφάλισης (ένσημα) μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, έχουν  αποσταλεί από το Υπουργείο Εργασίας προς την Δ.ΥΠ.Α ηλεκτρονικά αρχεία με τις ημέρες ασφάλισης που αντιστοιχούν στον κάθε εργαζόμενο. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα πρέπει να ανατρέχουν στα ηλεκτρονικά  αυτά αρχεία  που  αφορούν τους μήνες ασφάλισης από την αποζημίωση ειδικού σκοπού του 2021.  Επισημαίνεται  επίσης  ότι περιπτώσεις συναδέλφων των οποίων οι αιτήσεις για τη λήψη του ειδικού εποχικού επιδόματος έχουν απορριφθεί, λόγω  ανεπαρκούς αριθμού ημερών ασφάλισης, θα  πρέπει να επανεξεταστούν με βάση τα στοιχεία των  παραπάνω αρχείων.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας το σχετικό έγγραφο της  Δ.ΥΠ.Α.  για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Συνάδελφοι παρακαλούμε για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί στην αντιμετώπιση των αιτημάτων επιδότησης ανεργίας ή άλλων ζητημάτων να μας ενημερώσετε άμεσα.